La fundació

La Fundació Pere Mitjans és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis de suport a persones amb discapacitat física, inteŀlectual i sensorial. Pren el seu nom d'en Pere, fill de Miquel Mitjans i Roser Roca, família que formava part del grup inicial que, juntament amb alguns professionals de l'àmbit educatiu, van constituir a l'any 1977 l'Associació Pere Mitjans.

Inicialment es va crear un servei d'iniciació laboral i diverses llars residència al barri del Besòs dins el districte de Sant Martí. L'objectiu d'aquesta iniciativa era oferir un espai de convivència a un grup aproximat de vint persones amb necessitats de suport diferents.

Durant els primers anys, es fa palesa la necessitat dels usuaris dels serveis de fer vida independent de les famílies. Aquest serà el punt de partida d'un procés de creixement vertebrat per la voluntat d'oferir una atenció individual i personalitzada dins un teixit social sovint no gaire favorable.

A l'any 1987, i per requeriments administratius, l'Associació pren la denominació de Fundació.

Al llarg dels anys la Fundació ha anant creixent de manera constant sense renunciar al seu esperit solidari, i lluitant pels drets de les persones amb discapacitat. El patrimoni actual està constituït per un nucli d'habitatges format per 5 llars-residències i 5 miniresidències que donen servei a 80 persones, i 4 serveis de teràpia ocupacional, un centre d'atenció diürna per a persones amb discapacitat física i un centre especial de treball, que acullen al voltant de 125 persones.

Des de la seva gènesi ha comptat amb la coŀlaboració i el suport de les següents Institucions i entitats:

Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Obra social La Caixa, Dincat, Federació Ecom, Ministerio Asuntos Sociales, Fundación Once, Fundació Roviralta i Caja Madrid.

 

Logos d'entitats que donen suport a la Fundació